04 March, 2010

Buah Goncaq (goncar)

Buahnya kechil2 sahaja, bila masak warnanya merah,rasanya masam2 manis. gitu!!!!!


No comments: