20 August, 2010

Gelengang Besar

Gelengang besar....pucuknya boleh dibuat ubat kurap atau panau

No comments: