12 January, 2011

Pokok Tepus

Pokok tepus ni tumbuh didalam hutan, umbutnya boleh dibuat sayur. Rupanya sama dengan pokok kantan. Bezanya Tepus hidup dihutan, Kantan hidup dikampung.
Umbut Tepus

No comments: