10 November, 2010

Gua Kelam


Air dari Wang Kelian mengalir keluar melalui Gua Kelam, terus ka ampangan Timah Tasuh

No comments: